Všem našim stavajícím i novým zákazníkům nabízíme
fotovoltaické řešení na klíč s odkupem přebytků

Průběh realizace fotovoltaického řešení:

  • Návrh
  • Vyřízení připojovací a dotační administrativy
  • Dodávka
  • Realizace

nabízíme vám FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S DOTACÍ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Fotovoltaika

Fotovoltaika je klasickou metodou pro přímou přeměnu slunečního záření na běžnou elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Takovéto diody se poté nazývají fotovoltaické články, které jsou obvykle spojovány do mnohem větších celků neboli fotovoltaických panelů.

Samotné fotovoltaické články jsou pak dvojího typu – krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu. Tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích.

Ohřev vody a topení
Vyrobte si vlastní energii a použijte ji pro svou vlastní spotřebu !!!

Typy zapojení - vyberte si, které potřebujete

Ohřev vody s dotací 40 000 Kč

Fotovoltaické panely produkující stejnosměrný proud (DC) jsou přímo napojeny na spirálu umístěnou v bojleru. Takto získaná energie se v podobě tepla ukládá do vody.

Ohřev vody z přebytků
s dotací 60 000 Kč

Variabilita systému dovoluje přerozdělovat instalovaný výkon do jednotlivých nádrží, nejen pro okruh TUV, ale i předohřev vody pro topný okruh. Po nahřátí vody v jedné nádrži lze pomocí LX boxu /řídící jednotka pro aktivní přesměrování/ poslat energii do dalších nádob.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterií s dotací 75 000 až 170 000 Kč

Fotovoltaické panely produkující stejnosměrný proud (DC) jsou přímo napojeny na spirálu umístěnou v bojleru. Takto získaná energie se v podobě tepla ukládá do vody.

Doplněním systému o měnič  DC/AC  získáme ucelený fotovoltaický systém, který ohřívá vodu a vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu.

OHŘEV BAZÉNU (průtokem)

Naprosto unikátní ohřev bazénu. FV panely jsou napojeny přímo na DC spirálu, která zajišťuje ohřev bazénové vody o 2 stupně C při rychlosti průtoku 100 m3/den.