OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CEN K 1.7.2022 A K 1.9.2022


Vážení klienti,
na úvod našeho důležitého sdělení bychom vám chtěli poděkovat za věrnost a dovolte, abychom vás touto cestou
opětovně informovali o současné situaci na energetickém trhu včetně uvedení rekapitulace našich služeb.
Většina z vás využívá našich služeb již více jak 4 roky. Za tuto dobu se nám podařilo ušetřit na odběrech elektřiny a
zemního plynu, v porovnání s cenami konkurenčních dodavatelů, řádově tisíce korun ročně. Společně jsme řešili
několik vyúčtování, doplatků, přeplatků, úprav záloh, reklamací vyúčtování, stejně tak i přepisů energií v případě změn
v pronájmu, či koupě nové nemovitosti.
Jak jistě víte, od září minulého roku se situace na energetickém trhu zásadně změnila a mění se neustále. Společnost
BOHEMIA ENERGY a řada dalších velkoobchodních dodavatelů ukončila svoji činnost. Tím se ovšem energetický trh
neuklidnil a na začátku prosince roku 2021 pokračoval skokový růst cen s tím, že v lednu 2022 ceny začali pomalu
stagnovat a domnívali jsme se, že to nejhorší máme za sebou. Opak se však stal pravdou. Po vypuknutí války na
Ukrajině začaly ceny až do konce června 2022 opět růst, v červenci se očekává skokový nárůst a to ještě na větší
hodnoty, než začátkem prosince 2021. Nyní jsou ceny na historickém maximu, kdy se cena za dodávky elektřiny na
denním trhu pohybuje na hodnotě 9 375 Kč/MWh bez DPH. Bohužel dle predikcí není tato částka konečná a ke konci
roku se očekává další růst cen.
Pečlivě tuto situaci sledujeme a shromažďujeme informace, které máme díky dlouhodobému působení na trhu
s energiemi a získaných kontaktů k dispozici. Maximálně tyto kontakty a z nich vytěžené informace využíváme pro
plánování a nastavení cenových strategií energií. Tímto způsobem získáváme optimální ceny, které v daný okamžik
sice nemusí být tou nejlevnější variantou na trhu, ale jsou nastaveny tak, abychom dokázali v delším horizontu
reagovat na vývoj cen, a to i na jejich případný pokles, a tyto nižší ceny vám pak následně nabídnout.

Vyrozumění o současné změně ceny u standardních ceníků AZ Energies od 1.7.2022
U zákazníků, kteří mají cenu sjednanou standardním produktem od 1. 7. 2022 zvyšujeme cenu silové elektřiny a plynu
bez DPH a distribuce. Ceníky jsou zveřejněny na webu AZ Energies https://azenergies.cz/elektrina/
Cena u silové elektřiny je v obou tarifech VT a NT 7.900,- Kč/MWh bez DPH a bez distribuce.
Cena u plynu je pro všechny odběrná pásma 3.450,-Kč/MWh bez DPH a bez distribuce.
Pro další informace o výši vaší ceny nás kontaktujte nejlépe písemně e-mailem na zakaznik@azenergies.cz

Vyrozumění o současné změně ceny u ceníků s Individuálním ujednáním AZ Energies od 1.7.2022
Většina zákazníků má cenu je stanovenou prostřednictvím Individuálních ujednání bez DPH za dodávky a distribuce.
Od 1.7. 2022 zvyšujeme cenu u Individuálních nastavení silové elektřiny a produktů.
Cena u silové elektřiny je v obou tarifech VT a NT 5.900,- Kč/MWh bez DPH a bez distribuce.
Cena u plynu se nemění.

Vyrozumění o současné změně ceny u ceníků s Individuálním ujednáním AZ Energies od 1.9.2022
Většina zákazníků má cenu je stanovenou prostřednictvím Individuálních ujednání bez DPH za dodávky a distribuce.
Od 1.9. 2022 zvyšujeme cenu u Individuálních nastavení silové elektřiny a produktů. Ceníky a informace o zvýšení
ceny obdržíte doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty
Cena u silové elektřiny je v obou tarifech VT a NT 7.3500,- Kč/MWh bez DPH a bez distribuce.
Cena u plynu je pro všechny odběrná pásma 3.300,-Kč/MWh bez DPH a bez distribuce
Pro další informace o výši vaší ceny nás kontaktujte nejlépe písemně e-mailem na zakaznik@azenergies.cz

Dále chceme upozornit, že vláda schválila Úsporný tarif, který se vztahuje na všechny dodavatele. Není tedy
potřeba z tohoto důvodu panikařit a zvažovat změnu dodavatele. Veškeré slevy, které budou od státu poskytovány,
budou zohledněny v ceně za kWh v pravidelném vyúčtování.
Přehled možných variant úsporných opatření, o kterých se nyní rozhoduje ve vládě:
Úsporný tarif – platí pro všechny klienty kategorie domácnost. Mimo chaty, chalupy a tarify na dobíjení elektromobilu,
výše příspěvku je až 16 tis. na odběratele a komoditu, tedy celkem až 32 tisíc domácnost.
Poplatek OZE – zrušení poplatku za obnovitelné zdroje. Před schválením.
Zastropování ceny – pravděpodobně bude schváleno na podzim 2022.
Příspěvky na bydlení a příspěvky hmotné nouze – schváleno na jaře 2022
Jak řešíme drahé energie?
Řada z vás jistě zaregistrovala nynější enormní zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny a to nejen na rodinné domy,
ale i do firem a bytových domů. Tyto FVE vyrobí určité množství elektřiny pro spotřebu daného odběrného místa. Co
vyrobí FVE navíc, se dále ukládá do baterií nebo do akumulačních nádrží s vodou. Přebytečná energie je poté
vracená do sítě a klient za ni získává cenu dle ceníku dodavatele, který energii vykupuje. AZ Energies je jeden z mála
dodavatelů, kteří dokážou nabídnout jedny z nejvyšších cen za výkup, a to jak cenu fixní, tak cenu dle burzy,
– AZ Energies pomáháme realizovat montáže FVE zákazníkům
– AZ Energies pomáhá s financováním nových technologií FVE, Tepelných čerpadel a kotlů
– AZ Energies vykupuje vaše přebytky. Díky těmto výkupům dosáhne AZ Energies lepších nákupů elektřiny,
které následně promítne do ceníku klientům.
– AZ Energies vykupuje elektřinu ze všech obnovitelných zdrojů
Pokud tedy již nyní máte nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, nebo zvažujete její pořízení a máte zájem
o nabídku na realizaci, ozvěte se nám a nabídku vám připravíme, nejlépe písemně e-mailem na
zakaznik@azenergies.cz
V případě zájmu o výkup přebytků, které dodáváte do sítě, jsme schopni nabídnout i více než 5 Kč/kWh bez dalších
poplatků a zajistit vám tak i lepší cenu dodávky.
– AZ Energies má zajištěné dodávky elektřiny přímo od výrobce v ČR a zemní plyn uložený v zásobníku v ČR.
– AZ Energies vykupuje elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů za nejlepší podmínky na trhu.
– AZ Energies přistupuje individuálně ke klientovi.
– AZ Energies má jasně definovanou strategii, chuť a sílu se udržet na trhu, a to i přes současnou situaci.
– AZ Energies posiluje zázemí pro klienty včetně kapacit v administrativě, máme zákaznicky portál.
– AZ Energies nakupuje z obnovitelných zdrojů.
– AZ Energies nakupuje energie z více zdrojů a díky tomu diverzifikuje rizika nedostatku komodity a díky tomu
promítá do současných cen jen nutné navýšení
– AZ Energies plní nařízení Vlády ČR a plní zásobník plynu, v kterém má fyzicky uložený plyn pro své
zákazníky. Bohužel v tomto případě se neřeší cena za jakou se nakupuje, ale to, aby plyn vůbec byl. Dnešní
nákupní ceny se pohybují na hranici 200 €, tedy při kurzu ČNB 24,60,- je nákupní cena 4.920,-CZK bez DPH
a distribuce.
S ohledem na zvýšenou četnost komunikace budete kontaktování dle pořadí. Děkujeme za pochopení.
Věříme, že budeme ve spolupráci nadále pokračovat, provedeme vás tak zcela nestandardní situací na trhu
a pomůžeme vám co nejdříve k návratu k více akceptovatelným cenám, než současný trh nabízí.

S pozdravem a úctou
Josef Novotný
Jednatel společnosti AZ Energies s.r.o.