Informace o změně, ukončení prodeje stávajících produktů na dodávku elektřiny

V Chrudimi dne 11.5. 2021

Vážení zákazníci,

velmi si vážíme, že od nás s důvěrou odebíráte elektřinu. Komunikace s Vámi je u nás na prvním místě.

Chceme Vás informovat o plánovaných změnách ve Vašich produktových řadách

S účinností od 1.9.2021 ukončujeme prodej a platnost ceníků, viz: níže a zároveň ceníky stahujeme z nabídky a již není možné si je sjednat.

  • Ceník Exclusive
  • Ceník Exclusive 2019
  • Ceník GARANCE
  • Ceník PREMIUM
  • Ceník ELEKTŘINA
  • Ceník eTarif

Navazujícím produktem je produkt ELEKTŘINA s ceníkem ELEKTŘINA platným od 1.9.2021

Uvědomujeme si, že s touto změnou nemusíte souhlasit a jsme si vědomi, že tímto měníme cenu a obchodní podmínky než za jaké jste si sjednali dodávky elektřiny. Níže naleznete poučení a návod jak vyjádřit svůj nesouhlas a odstoupit od smlouvy. Nový ceník naleznete v sekci Důležité dokumenty pro bývalé zákazníky MP.

Ceník ELEKTŘINA domácnosti pro Distribuční oblast ČEZ s platností od 1.9.2021

Ceník ELEKTŘINA domácnosti pro Distribuční oblast EG.D s platností od 1.9.2021

Ceník ELEKTŘINA domácnosti pro Distribuční oblast PRE s platností od 1.9.2021

POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se změnou obchodních podmínek a/nebo změnou ceny za dodávku elektřiny a zemního plynu nesouhlasíte, můžete je odmítnout a od své stávající smlouvy odstoupit, a to nejpozději desátý den před uvedeným datem změny a/nebo do tří měsíců od účinnosti takovéto změny, pokud Vám nebyla tato informace o změně adresně doručena. Informace o změně produktové řady Vám byla zasílána a doručována v měsíci květnu.                                               

V případě nás o svém rozhodnutí odstoupit od stávající smlouvy informujte na adrese: Pardubická 326, 537 01 Chrudim.

 K odstoupení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (podle ustanovení §11a odst. 5 energetického zákona), který je umístěný na webových stránkách zde.

Pokud změnu obchodních podmínek a/nebo změnu ceny do uvedeného data neodmítnete a od stávající smlouvy neodstoupíte, budeme ji považovat za přijatou a platnou.

Samozřejmě v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší zákaznické linky 730 701 552 nebo emailu info@azenergies.cz

Ujišťujeme Vás, že do budoucna pro Vás zajistíme stabilní dodávku elektřiny za výhodných podmínek. Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a věříme, že nadále zůstanete naším spokojeným zákazníkem.

Vaše AZ Energies

Chyba tisku vyhrazena