Informace o zdražení ceny za silovou elektřinu a zdražení obchodní složky zemního plynu

V Chrudimi dne 10.5. 2021

Vážení zákazníci,

velmi si vážíme, že od nás s důvěrou odebíráte elektřinu a zemní plyn. Spokojenost našich klientů je pro nás nesmírně důležitá, proto se snažíme vyjít Vám vstříc ve všem, co jsme k poskytovaným službám schopni zajistit.

Už to budou bezmála čtyři roky, co od nás odebíráte elektřinu a zemní plyn, a během té doby se mnohé změnilo co se týče cenového vývoje elektřiny a zemního plynu, navzdory neustálému zdražování výrobních surovin a emisních povolenek se nám dosud dařilo držet naše ceny na nezměněné úrovni. Před růstem ceny elektřiny a zemního plynu Vás tak soustavně chráníme. Avšak vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji na velkoobchodních trzích, kdy cena elektřiny a zemního plynu za poslední rok vzrostla bezmála o devadesát procent, jsme nuceni jako většina dodavatelů na českém trhu přistoupit ke zvýšení ceny za elektřinu a zemní plyn, tj. neregulované platby.

Toto oznámení proto napřímo reaguje na rostoucí cenu zemního plynu a elektřiny. AZ Energies velice mrzí, že ke zvýšení ceny musí dojít. Z toho důvodu jsme nové ceny upravili tak, aby se Vás změna dotkla co nejméně. Zvýšení se proto neuskuteční v plném rozsahu, v jakém cena reálně vzrostla a to z důvodu včasného nakoupení komodit pro Vaše odběrná místa na budoucí období v horizontu několika let.

Tímto si Vás proto dovolujeme informovat o změnách nastavení Vašich cen v rámci smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo zemního plynu, která byla sjednána s naší společností. Regulovaná platba ceny za elektřinu a zemní plyn Vám zůstává nezměněná.

Vaše nová cena za dodávku elektřiny a zemního plyn je s účinností od 1.6.2021

POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se změnou obchodních podmínek a/nebo změnou ceny za dodávku elektřiny a zemního plynu nesouhlasíte, můžete je odmítnout a od své stávající smlouvy odstoupit, a to nejpozději desátý den před uvedeným datem změny a/nebo do tří měsíců od účinnosti takovéto změny, pokud Vám nebyla tato informace o změně adresně doručena. Informace o změně ceny Vám byla zasílána a doručována v měsíci květnu. V případě nás o svém rozhodnutí odstoupit od stávající smlouvy informujte na adrese: Pardubická 326, 537 01 Chrudim.

 K odstoupení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (podle ustanovení §11a odst. 5 energetického zákona), který je umístěný na webových stránkách.

Pokud změnu obchodních podmínek a/nebo změnu ceny do uvedeného data neodmítnete a od stávající smlouvy neodstoupíte, budeme ji považovat za přijatou a platnou.

Samozřejmě v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší zákaznické linky 730 701 552 nebo emailu info@azenergies.cz

Ujišťujeme Vás, že do budoucna pro Vás zajistíme stabilní dodávku elektřiny a zemního za výhodných podmínek. Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a věříme, že nadále zůstanete naším spokojeným zákazníkem.

Vaše AZ Energies