AZ Energies – se distancuje od podvodných jednání

Sdělení našim zákazníkům v období nouzového stavu v ČR, DŮLEŽITÉ

Vážený zákazníci,

s ohledem na množící se dotazy ohledně návštěv podomních prodejců, techniků a jiných podobných pracovníků vám sdělujeme, že společnost AZ Energies nevyužívá externě těchto služeb ani služeb podomních prodejců a důrazně se distancujeme od prodejců, kteří zneužívají současné krizové situace a pod záminkou nabídky ochranných prostředků vylákávají z lidí podpisy dokumentů vedoucích k změně dodavatele.

AZ Energies v rámci komunikace se zákazníky využívá své zákaznické linky a servisní organizaci INESO CZ, jejíž pracovníci se vám vždy prokáží pověřením a plnou mocí k oprávnění jednat se zákazníkem za AZ Energies. INESO CZ vykonává tuto činnost na základě platně uzavřené smlouvy s AZ Energies a plně odpovídá za korektní a slušné vystupování svých zaměstnanců směrem k zákazníkům AZ Energies.